Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Sieradz Spółka z o.o.
98-200 Sieradz, ul. Wojska Polskiego 63