RODO

facebook

RODO


Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/SingleArticle.php on line 95

Notice: Undefined offset: 1 in /pekaes/templates/pekaes/library/Artx/Content/Item.php on line 68

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób PKS Sieradz Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe:

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 63, 98-200 Sieradz

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PKS Sieradz Sp. z o.o.,b. 
 2. realizacji usług świadczonych przez PKS Sieradz Sp. z o.o., dla których przetwarzanie takich danych jest niezbędne,
 3. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 6, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych